سلام. می توانید از طریق فرم زیر حاشیه هایی را که در شهر دیده اید را از طریق فرم زیر به ما ارسال نمایید.(حاشیه هایی که از طریق فرم زیر ارسال شوند سریعتر بررسی می گردند.

اگر ایمیل ندارید از ایمیل zarebinebahman@chmail.ir استفاده کنید.

اگر وبسایت ندارید از آدرس  zarebinebahman.ir استفاده کنید.

لطفا تمامی فیلدها را پر کنید.

لطفا الفاظ رکیک بکار نبرید.

                                            

                                               تماس با مدیر