در بنر زیر برنامه های را مشاهده میکنید که در طول ماه مبارک رمضان توسط اداره اوقاف وهیئت امناء امازاده در شهر بهمن باید انجام میشدند و انجام نشدند(انجام شده ها با ستاره سبز و انجام نشده ها با ستاره قرمز مشخص شده اند.) و هنوز هم بنر آن در شهر مشاهده میگردد!!!  (چرا دروغ )

تصویر در ادامه مطلب