عکس زیر تابلو خیابان امام خمینی(ره) را میبینید که جلوی اسم امام جای {(ره)} خالی است.

تصویر در ادامه مطلب

 

مسئولین مربوطه جواب دهند