در هر نقطه ای از شهر که بگردید پا به پای هر آدمی که در خیابان عبور میکند به همان اندازه سگ ولگرد پرسه میزند!!!

تصویر در ادامه مطلب

 

مسئولین مربوطه جواب بدهند