سلام.این عکسی رو که میبینید دیواری است از کنار آن جوی آبی رد می شود و هر لحظه ممکن است روی سر رهگذرهای این خیابان خراب شود!!!

برای دریافت روی عکس کنید. 

تصویر در ادامه مطلب