1- تا به حال چند بار از ذره بین بازدید کرده اید؟ 


2- انتقادات ذره بین چگونه بوده است؟ 


منتظر نظرات شما عزیزان هستیم