در شهر دیوار نوشته هایی دیده میشوند که نیاز به ترمیم(چه فیزیکی و چه محتوایی) دارند و  ترمیم آنان در خواب شب است!!!

تصاویر در ادامه مطلب

 

سخن رهبری درباره افزایش جمعیت:تکثیر نسل حیاتی است و باید جدی دنبال شود.

و این هم نقاشی دیواری بهداری شهر