سلام.سال نو مبارک
این تابلو را ببینید
فکر میکنید ترجمه ی کلمه ی قدس به انگلیسی می شود!!!  Gods
با کمی مطالعه متوجه شدیم که کلمه ی قدس را به صورت فینگلیش(فارسی انگلیسی) یا انگلیسی Ghods یا Qods می نویسند!

تصویر در ادامه مطلب

 


پانویس: Gods (خدایان)