سلام .

شما بهترین هستید(+)

مطالب خیلی فوق العاده است (+)

شما لینک شده اید (+)

این مطالب جالب نبود (-)

ای کاش... (-)

یه انتقاد داشتم(-)

این بهتر نبود (-)

خب فکر میکنم قضیه رو متوجه شدید ،

امیدوارم اون مخاطب هم که خودش مخاطب های زیادی داره هم متوجه شده باشه

ضمنا این کامنت ها مال این سایت نیست